Aanbod Keuringen

Digitaal indienen (keurings)formulieren bij CBR met ZorgDomein code (ZD-code)

Medisch C,C1,D,D1(E), Taxipas (KIWA),
Medibus, Combikeuring, Tractor (T),
Rijbewijskeuring 75+ B/E
alle keuringen €54,45 incl. btw

Algemene Informatie

Een van de belangrijkere documenten is het rijbewijs. Een extra ‘papiertje’ dat ervoor zorgt dat u een stuk meer vrijheid heeft. Zowel zakelijk als privé. Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moet u zowel geestelijk als lichamelijk gezond zijn.Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen moet er een formulier, Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring), worden ingevuld. Indien noodzakelijk zal er een aanvullende medische keuring plaatsvinden.

Eenieder die rijexamen doet, beroepschauffeurs en ouderen moeten allereerst een Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) invullen. Op basis van deze Gezondheidsverklaring bekijkt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of iemand wel of niet geschikt is om aan het verkeer deel te nemen.

Meestal heeft het CBR op basis van uw ingevulde Gezondheidsverklaring voldoende informatie om meteen een besluit te kunnen nemen. Soms heeft het CBR meer informatie nodig om te bepalen of u ‘rijgeschikt’ bent. U krijgt dan bericht waarin om één keuring kan worden gevraagd.

Voor beroepschauffeurs (Groot rijbewijs) en ouderen geldt ook een medische keuring. Het doel van deze medische keuring is om ongevallen bij risicogroepen te verkleinen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.

Medische keuring voor ouderen met een rijbewijs. Bestuurders van 75 jaar en ouder worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd. Ouderen kunnen last krijgen van lichamelijke problemen, die het rijden beïnvloeden. Daarom is het belangrijk de lichamelijke conditie van oudere bestuurders goed in de gaten houden.

De keuringen worden verricht door een BIG geregistreerde bedrijfsarts aan de hand van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 van het CBR met de bijbehorende wijzigingen.

plan online een afspraak in

Begin op tijd met uw aanvraag.

Om uw rijbewijs te vernieuwen moet u een Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) invullen. De beoordeling van uw rijgeschiktheid neemt in sommige situaties vier maanden in beslag. Vul dus ruim (vier maanden) van tevoren een Gezondheidsverklaring in. Op uw rijbewijs staat vermeld wanneer deze verloopt. Ook stuurt de RDW u ongeveer vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt een herinneringsbrief.

Het is aan te raden om minimaal vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten.

Medisch keuren mag echter al maximaal een jaar voor de verloopdatum van uw rijbewijs. U hoeft in ieder geval niet te wachten tot u de herinneringsbrief van de RDW krijgt.

 • Medische keuring voor chauffeurs van bus of vrachtwagen. (Groot rijbewijs) Bestuurders van een bus of vrachtwagen zitten veel uren achter het stuur. Daarnaast zijn deze voertuigen groot en zwaar. Dit brengt een groot risico met zich mee. Niet gek dat de eisen voor deze groep zwaarder zijn. Iedereen die een rijbewijs C (vrachtwagen) of rijbewijs D (bus) wilt aanvragen of moet verlengen, zal een medische keuring moeten laten doen;
 • Medische keuring voor een rijbewijs (alle leeftijden). Bij mensen met bepaalde aandoeningen/ ziektes is het (soms) noodzakelijk om tussentijds medische keuringen te doen. Bij diabetes kan er een oogafwijking ontstaan (diabetische retinopathie), mensen met ADHD hebben vaak concentratieproblemen en kunnen impulsief reageren, denk ook aan een TIA (voorbijgaande beroerte). Om uw veiligheid en dat van andere bestuurders te blijven waarborgen is een regelmatig terugkerende controle door een bedrijfsarts van groot belang;
 • Medische keuring voor ouderen met een rijbewijs. Vanaf uw 75ste levensjaar moet u elke vijf jaar medisch gekeurd worden. Ouderen kunnen last krijgen van lichamelijke problemen die het rijden kunnen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk de lichamelijke conditie van oudere bestuurders goed in de gaten te houden;
plan online een afspraak in

Voorbereidingen en de keuring zelf

Het is aan te raden om minimaal vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten.
Wist u dat u zich een jaar voor de verloopdatum van uw rijbewijs al mag laten keuren? U hoeft in ieder geval niet te wachten tot u de herinneringsbrief krijgt van de RDW.

Voorbereiden

 • Indien u al een aantal jaren niet meer bij de opticien of oogarts bent geweest, bezoek dan ruim voor de keuring een opticien voor een gratis oogmeting. Indien er staar wordt geconstateerd, dan kan het zijn dat u een paar maanden wordt vertraagd;
 • Bent u onder behandeling van een specialist, dan adviseren wij u de gegevens van de specialist mee te nemen. Deze brieven kunt u bij uw huisarts opvragen;
 • De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Er zijn twee versies te verkrijgen: een digitale versie en een papieren versie. De digitale versie kunt u kopen via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD). De papieren versie koopt u bij de gemeente, een rijschool of bij het CBR zelf;
 • Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring krijgt u bericht van CBR. U ontvangt dan het keuringsverslag voor de bedrijfsarts en eventuele andere formulieren die u moet laten invullen;

Meenemen

 • Keuringsverslag voor de bedrijfsarts en eventuele andere formulieren die u moet laten invullen, of een ZD code voor Zorgdomein dat bedrijfsarts informatie digitaal direct aan het CBR kan verzenden;
 • Een lijstje met medicijnen indien van toepassing. Een overzicht van uw medicijnen kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek;
 • Eventueel bril/ contactlenzen. Draagt u een bril of contactlenzen, dan dient u de sterkte van de glazen en de sterkte van de lenzen aan de arts mee te delen. Tijdens het oogonderzoek kunt u uw lenzen inhouden;

Keuring

 • Tijdens de keuring wordt er gekeken of iemand in staat is om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. Het vragenformulier wordt doorgesproken. De arts beoordeelt hoe uw algemene geestelijke en lichamelijke conditie is;
 • Bij een kort lichamelijk onderzoek wordt er gekeken naar de bloeddruk, hart en longen, het functioneren van de ledematen en wervelkolom, gezichtsveld en gezichtsscherpte en bloedonderzoek (d.m.v. vingerprik) op suikerziekte;
 • Spoedkeuring: Het CBR kan uw aanvraag alleen met spoed behandelen wanneer u het C/D/E-rijbewijs beroepshalve nodig heeft. Stuur dan een verklaring van uw werkgever mee waarin staat dat u het rijbewijs bij het uitoefenen van uw werk nodig heeft. Bent u zelfstandig ondernemer, stuur dan een uittreksel van de KvK mee;
plan online een afspraak in