Over MedBedrijf

MedBedrijf™ is een medisch bedrijf. Een onafhankelijke bedrijfsarts om precies te zijn. Opgericht in 2008 door Simon Schechtman. Ik ben all-round bedrijfsarts met veel ervaring in de sectoren: bouw, industrie, metaal, thuiszorg en transport. MedBedrijf™ is wat dat betreft een bedrijfsarts op wielen. Graag heet ik u welkom bij een van mijn vijf vestigingen in het Zuidoostelijke deel van Nederland.

Bent u op het keerpunt van uw leven gekomen, MedBedrijf™ biedt de juiste begeleiding naar het herintreden op de arbeidsmarkt. Objectiviteit wordt binnen MedBedrijf™ gewaarborgd. Kern van de advisering is het begeleiden en opleiden van bedrijven en instellingen op het gebied van verzuim en aanverwante onderwerpen. Dit gebeurt op een dusdanige wijze dat het verzuim structureel kan worden teruggedrongen. Kennis rondom het verzuim wordt in de organisatie verankerd. Binnen MedBedrijf™ wordt nadrukkelijk rekening gehouden met (nieuwe) wet- en regelgeving.

De kracht van de aanpak zit hem in de persoonlijke, praktische en zakelijke benadering, waarbij regievoering door de werkgever, kostenbeheersing en kennisopbouw centraal staan. Ik garandeer praktische advisering, structurele begeleiding en concrete implementatie tegen een overzichtelijk en scherp tarief.

MedBedrijf™ werkt samen met diverse partners. Dit zijn niet alleen organisaties met aanvullende diensten, maar ook collega-professionals. Door een samenwerking met onder meer arbodiensten, bedrijfsfysiotherapeuten, casemanagers en psychologen zorgt MedBedrijf™ voor dienstverlening in de totale breedte van het gezondheidsmanagement.

MedBedrijf™ kan door met collega’s samen te werken ook grote opdrachten invullen op basis van flexibiliteit en maatwerk vanuit een netwerkorganisatie. Samenwerking met collega's zorgt voor intercollegiale toetsing en waarneming. Dit netwerk garandeert continuïteit en een up-to-date kwaliteit van dienstverlening.

Gezond carrière (blijven) maken doe je samen met MedBedrijf™!

Waarom MedBedrijf?

  • MedBedrijf™ toont belangstelling voor ieder individu. Op vijf vestigingen bied ik u de ruimte om uw verhaal te kunnen doen. Luisteren is een, vragen stellen en feedback geven twee. Met mijn vakkennis en mijn persoonlijke benadering kan ik uw problemen ontmaskeren en u op een professionele wijze begeleiden. Ik nodig u graag uit om dieper op de kwestie in te gaan.
  • De woorden ‘meelevend’ en ‘zorgzaam’ vormen de basis voor mijn goedlopende praktijk. Mijn zachte dienstvaardigheid heb ik in de afgelopen jaren weten om te zetten in professionele vasthoudendheid.
  • Als bedrijfsarts bied ik mensen – van jong tot oud – de juiste begeleiding naar het herintreden van de arbeidsmarkt. Als échte mensenmens inventariseer ik graag de mogelijkheden en de beperkingen. Ik begeleid u graag bij het oplossen, verminderen en het leren omgaan met problemen.

Spreekuurlocaties

   - open in Google Maps
 - download routebeschrijving

Heldere tariefstelling

Verzuimbegeleiding 

Mijn tariefstelling is duidelijk en overzichtelijk. Dit betekent dat de prijzen van tevoren bekend zijn en per IDEAL moeten worden voldaan.

Voor 180,- euro (exclusief btw) krijgt u een contactmoment tussen de bedrijfsarts en uw werknemer. Hieronder vallen de kosten van het spreekuur en de rapportage. Zo nodig zal ook een probleemanalyse, bijstelling probleemanalyse of een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) worden gemaakt. Het eventueel opvragen van medische gegevens is inbegrepen. Kosten die de verstrekker aan ons factureert worden wél doorberekend.

Op deze manier komt u achteraf nooit voor een verrassing te staan. De kracht van de aanpak zit hem in de persoonlijke, praktische en zakelijke benadering, waarbij regievoering door de werkgever, kostenbeheersing en kennisopbouw centraal staan. Ik garandeer praktische advisering, structurele begeleiding en concrete implementatie tegen een overzichtelijk en scherp tarief.

Rijbewijskeuring 

De kosten voor de keuring zijn 45,- euro (exclusief btw). Mijn tariefstelling is duidelijk en overzichtelijk. Dit betekent dat de prijzen van tevoren bekend zijn en per IDEAL moeten worden voldaan.

Medische keuring voor chauffeurs van bus of vrachtwagen. Vanwege een groter risico voor de verkeersveiligheid zijn de eisen zwaarder.

Medische keuring voor een rijbewijs (alle leeftijden) Bij bepaalde aandoeningen is het soms noodzakelijk om tussentijds medische keuringen te doen vanwege de verkeersveiligheid.

Medische keuring voor ouderen met een rijbewijs. ‘Rijgeschikt’ verklaring vanaf uw 75ste leeftijd.

Contactformulier

Waar kan ik u mee helpen?

Borging kwaliteit dienstverlening

MedBedrijf™ ondersteunt en begeleidt haar klanten zo goed mogelijk. Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent over de dienstverlening. Uw uiting van ontevredenheid of klacht vernemen wij graag rechtstreeks van u, bij voorkeur per mail. Wij gaan dan onmiddellijk met u in gesprek over uw klacht. Wanneer wij samen niet tot een oplossing komen, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van Perspectief BV (een gecertificeerde landelijke arbodienst), waar MedBedrijf™ zich voor het klachtenreglement bij heeft aangesloten.

De klachtenregeling is niet bedoeld voor het afhandelen van schadeclaims of als een mogelijkheid om een advies inzake arbeidsgeschiktheid te herroepen of een oordeel te geven over de re-integratie-inspanning. Evenmin worden adviezen, gegeven aan een werkgever inhoudelijk heroverwogen of beoordeeld.

Voor deze adviezen kan in overleg een second opinion geregeld worden bij een collega. Ook is het altijd mogelijk om een deskundig oordeel bij het UWV aan te vragen als het om re-integratie-adviezen gaat.

 -  download klachtenregelement