Ziekteverzuim en re-integratie
Algemene informatie

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem/ haar weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Het is van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Dat kan zijn terugkeren in eigen (aangepaste) functie of naar een andere functie binnen het bedrijf. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer, beiden verantwoordelijk, zich samen inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zowel werkgever als werknemer moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de doorbetaling van loon of op de uitkering.

De verzuimkalender geeft een overzicht van de afgelopen maanden wat betreft het verzuimproces. Zeer belangriijk voor de toetsing van de re-integratie inspanningen. Onderaan deze pagina is er een mogelijkheid om, op basis van de eerste ziektedag die u kunt invoegen, aan te geven waar u zich in het re-integratieproces bevindt.

Bij sommige stappen in de verzuimbegeleiding heeft u een bedrijfsarts nodig. Via de knop ‘plan online een afspraak in’ kunt u een afspraak met Simon Schechtman inplannen. Zodra de betaling via IDEAL is ontvangen, wordt uw boeking definitief vastgelegd. U ontvangt hiervan een bevestiging.

plan online een afspraak in

Verzuimkalender

Ik vraag u vriendelijk om het veld ‘datum’ in te vullen
 • Eerste ziektedag

 • Ziek melden

  Bent u ziek geworden, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw werkgever.

 • Probleemanalyse

  Bent u bijna 6 weken ziek, dan volgt er een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst.

  Ik stel vast wat uw beperkingen zijn en hoe dit het (toekomstige) werk en de mogelijkheid op werkhervatting belemmert.

  Ook wel bekend als de probleemanalyse.

 • Plan van aanpak

  Samen met uw werkgever maakt u uiterlijk in de achtste week dat u ziek bent een plan van aanpak.

  Hierin staat duidelijk omschreven welke stappen u onderneemt om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

 • 42e-weeksmelding

  Als de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is dan moet hij door de werkgever bij het UWV ziek gemeld worden: de 42e-weeksmelding. Verder blijven de werknemer en de werkgever samen werken aan de re-integratie.

  Er zijn een aantal situaties wanneer op een ander tijdstip een zieke werknemer bij UWV moet worden ziekgemeld. In deze link kunt u meer over vinden.

 • Evaluatie na de eerste jaar

  Als u bijna 1 jaar (52 weken) ziek bent, dan vult u met uw werkgever de eerstejaarsevaluatie in.

  Hierin staat hoe uw re-integratie tot nu toe is verlopen.

 • Anderhalf jaar ziek

  Als u ongeveer anderhalf jaar (88 weken) ziek bent, dan krijgt u van UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering.

  Hierin staat tevens de datum tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

 • Aanvraag WIA-uitkering

  Vraag de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e week nadat u ziek bent geworden aan.

  Zorg ervoor dat uw re-integratieverslag compleet is.